מזונות

ההתמחות שלנו:

מזונות אישה

טקס הנישואין מביא איתו מחויבויות שוות וחדשות בין בני זוג. בהתאם להלכה הקבועה מוס הנישואין מטיל חובה מוחלט על הבעל לפרנס ולזון את אשתו.

מרגע בו נישאו הצדדים ועד למועד הגירושין הבעל חויב לדאוג לאשתו לרבות מזון ומדור.

עם החובה של הבעל לפרנס, לזון ולדאוג לדיור של אשתו, זוכה הבעל לכל הנכסים וההכנסות של האישה. כלומר, בדרך זו לא תתאפשר לאישה קבלת מזונות אישה בנוסף להכנסותיה ומשכורתה בכך זו תתעשר על חשבון הבעל.

גובה מזונות האישה נקבע בהתאם למס’ פרמטרים, הכנסותיו והוצאותיו של הבעל (הכנסה פנויה) צרכים של האישה לרבות מזון ומדור והוצאות כלליות אליהן הורגלה במהלך החיים (רמת חיים) והכנסותיה של האישה לרבות משכורות נכסים וכל הכנסה אחרת.

מזונות האישה יעמדו בהתאם לרמת החיים שבה חיו בני הזוג יחד טרם מועד הקרע. האישה לא תרד ברמת החיים, עקב הפירוד. האישה “עולה עמו” גם כשאיננה “עמו”.

בעניין זה יצוין, כי ייתכן והבעל יחויב במזונות אישה אף אם היא בעלת רכוש, ואין כל חובה למכור את רכושה כדי להתפרנס ממנו.

לא כל אישה זכאית למזונותיה, על האישה להוכיח התנהגות מסוימת כדי לזכות במזונותיה, להלן מספר מצבים בהם אישה לא תהא זכאית למזונותיה:

אישה מורדת – כאשר האישה אינה מעוניינת לקיים יחסי אישות עם בעלה, המונח אישה מורדת קיבל שתי הגדרות שונות  “בעינא ליה ומצערנא ליה” ו- “מאיס עלי”

“בעינא ליה ומצערנא ליה” – הגדרה למצב בו האישה אינה מעוניינת להתגרש מבעלה אך מצערת אותו, האישה מנהלת חיים משותפים לכל דבר אך משתמשת במרידה כאקט מלחמתי כנגד הבעל.

“מאיס עלי” – להבדיל מבעינא ליה ומצערנא ליה, הפגנת המרידה משתקפת בהיבט הסובייקטיבי, רגשי, האישה אינה מסוגלת לסבול את הבעל עד כדי שנאה.

אישה שזינתה – אישה אשר בגדה בבעלה אינה זכאית למזונות אישה והבעל יהא פטור ממזונות אלו.

סירוב האישה לשלום בית – אישה אשר מסרבת לנהל חיי שלום בית שעה שניתן לעשות כן בדומה לפתיח הליך גירושין בשל ממון אותו ניתן לתקן, לא תהא זכאית למזונות אישה. כ עוד ניתן לתקן את חיי בני הזוג והאישה תסרב, זו תאבד זכאותה.

עזיבת הבית-  אישה אשר עזבה את הבית ולא עשתה זאת באשמת הבעל אלא, בשל רצונה ובאשמתה לא תהא זכאית למזונות. כלומר, אישה שעזב בשל בגידה של בעלה או אלימות מצידו הינה סיבה מוצדקת לעזיבתה להבדיל מחוסר רצון שלה לנהל יחסים משותפים

“מעוכבת מחמתה” –  בית הדין הרבני פוסק על הבעל ליתן גט לאשתו ולחילופין על האישה לקבל את הגט מבעלה, האישה מסרבת לקבל את הגט ובשל סירובה לא מתקיים למעשה הגירושין.

ויתור האשה על מזונותיה – האישה מוותרת בהסכמה על מזונותיה

משרדינו מתמחה ובקיא בדיני משפחה לרבות באשר למזונות אישה אשר מגיעים לה לפי דין, מזונות אישה בחלקם מצויים בסמכותו הייחודית של הבית הדין הרבני וחלקם הינם בעלי סמכות מקבילה.

נשמח לארח אתכם לפגישת ייעוץ במסגרתה יבחן מצב המשפטי בו הנכם מצויים ובהתאם לרצונכם נבנה תכנית פעולה משפטית מתאימה.

חקיקה מקור מזונות אישה קבוע בסעיף 2 חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959
  1. (א)  אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.
(ב)  אדם שאינו יהודי או מושלמי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונות בן-זוגו, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.

צור קשר עם משרדינו ונשוב אלייך בהקדם

או התקשר עכשיו