חזקת הגיל הרך נעוצה בסעיף  25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 אשר קובע כדלקמן:

לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית-המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.”

סעיף 25 לחוק הכשרות קובע כי במקרה וההורים לא הגיעו לידי הסכמה בכל הנוגע לחזקתו ולמשמורתו של הקטין, כאמור בסעיף סעיף 24 לחוק ישהו הקטינים שגילם עד גיל 6 כמעט באופן אוטומטי אצל האם.

אולם, העקרון המנחה את בתי המשפט ובתי הדין הרבניים בכל הנוגע לעניין משמורת הינה טובת הקטין שלה תעדוף על פני החוק וזאת כאשר עולה באופן מובהק כי האם אינה כשירה ואינה מסוגלת לגדל את הקטין.

עוד בעניין טובת הילד, בתי המשפט יתחשבו בדעת הקטין כאשר גילם ברור, הפסיקה מכירה ברצון הילד כבר מגיל 10 שנים ונותנת לרצונו משקל רב בהחלטה הסופית.

בשנים האחרונות קמו מס’ ועדות אשר המליצו לשנות את החזקה לרבות ועדת שניט שהוקמה בשנת 2005 ומסקנותיה די זעזעו את התפיסה המשפטית אשר נותרה שרירה וקיימת בימינו אלה.

לסיכום, חזקת הגיל הרך עדיין שרירה וקיימת אשר מעלה באופן מובהק באמצעות חקיקה, כי קטינים עד גיל 6 משמורתם תהא בידי האם.

משרדנו מתמחה בתחום חזקת הגיל הרך

משרד עורכי דין אביחי בן דוד, מתמחה בדין אישי, דיני משפחה. משרדינו מזמין אותך לפגישת ייעוץ בנושא באשר לגירושין, משמורת, מזונות, איזון משאבים ופירוק שיתוף וכל נושא משפטי אחר הנוגע לתחום השפחה.

הפגישה מתקיימת במשרדינו בדיסקרטיות מלאה וחסיון מוחלט של עורך דין לקוח.