איחוד תיקים בהוצאה לפועל הינו תיק לבקשת החייב אשר מאגד את כל תיקי ההוצאה לפועל לתיק אחד במסגרתו מתנהלים מלוא ההליכים כנגד החייב.

החייב משלם צו תשלומים אחד בתיק האיחוד אשר מחולק בהתאם לסדרי הדין לכלל הנושים בהתאם.

תיק איחוד הינו פתרון אשר נועד לפתור מצוקה של חייב אשר מתנהלים כנגדו למעלה שלושה תיקי הוצאה לפועל או לחילופין שני תיקים בסכום גבוהה ובדרך זו יתנהלו ההליכים כנגד החייב.

החל מרגע מתן צו איחוד תיקים נושי החייב בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים מאבדים את יכולתם להטיל הליכים מבצעיים פרטניים כנגד החייב.

כמו כן, בשונה מהעבר, סכום אשר היה משולם אליהם במסגרת צו התשלומים לא יגיע ישירות אליהם אלא יתיק האיחוד אשר יחולק בהתאם לסדר הנשייה.

יוצא, כי חייב הוצאה לפועל משלם סכום לצורך הדוגמא של 150 ₪ לטובת 10 נושים שמקבלים במסגרת תיק האיחוד סכום מזערי לכיסוי החוב.

לצורך קבלת תיק איחוד, על חייב לערוך בקשה נתמכת בתצהיר ולצרף לה שאלון, כתב וויתור על סודיות תלושי שכר, הסכם שכירות או מסמכי בעלות של נכס, רשיון רכב, תדפיסי עו”ש ותדפיסי יתרון חשבונות בנק ובכלל כל מסמך המעיד על הכנסות והוצאות.

שאלון המצורף לבקשה יכיל את המידע אודות הכנסותיו של החייב, בן או בת זוגתו, הכנסות ילדיו ומכאן תקבע קביעה מטעם רשם ההוצאה לגבי גובה צו התשלומים בתיק האיחוד.

עם ביצוע תשלום הראשון שנקבע בצו התשלומים בד”כ יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת ועיקול חשבון בנק על הכספים המצויים בעו”ש.

ישנם תיקים אשר לא יכללו בתיק האיחוד ויוותרו תיקים פרטניים בהם יוכל הזוכה להמשיך לפעול באופן עצמאי בלי שום תלות בתיק האיחוד: תיקי מזונות, תיקי הוצל”פ שאינם כספיים ותיקי שטרות וסכום קצוב אשר הוגשו בהם התנגדויות וטרם נתנה בהם הכרעה בבית המשפט.

תיק איחוד אף הוא כפוף לסעיפים 69ג-69י לחוק ההוצאה לפועל בעניין הכרזה על חייב מוגבל באמצעים לפיו על צו התשלומים לעמוד בתנאים אשר קבע המחוקק באשר לפריסת התשלומים העתידית.

פריסת חוב תשלומים חייב להתבצע באופן הבא אחרת יוכרז החייב כמוגבל באמצעים:

סכום החוב בתיק האיחוד בסך של עד 20,000 ₪ – פריסת תשלומים עד שנתיים, סכום תשלום לא יפחת מסך של 417 ₪ (נמדד לפי גובה מקסימלי).

סכום צו התשלומים =  תשלומים 24 : סכום חוב תיק האיחוד (עד 20,000 ₪)

סכום החוב בתיק האיחוד עומד בסכום של 20,000 ₪ – 100,000 ₪ החלוקה המקסימלית תתבצע עד 3 שנים, 36 תשלומים, בחישוב של 100,000 ₪, הסכום החודשי לא יפחת סך של 2,777 ₪.

סכום צו התשלומים =  תשלומים 36 : סכום חוב תיק האיחוד (20,000 ₪ – 100,000 ₪)

סכום החוב בתיק האיחוד עולה על 100,000 ₪ החלוקה המקסימלית תתבצע עד 4 שנים, 48 תשלומים, בחישוב של 150,000 ₪, הסכום החודשי לא יפחת סך של 3,125 ₪.

סכום צו התשלומים =  תשלומים 48 : סכום חוב תיק האיחוד (100,000 ₪ ומעלה)

הכרזת חייב מוגבל באמצעים גוררת עמה ארבע הגבלות באופן אוטומטי שהינן:

עיכוב יציאתו מן הארץ של החייב, הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו לפח חוק שיקים ללא כיסוי, הגבלת חייב מלהשתמש בכרטיס חיוב (אשראי) והגבלת חייב לייסד חברה ולא יהיה בעל עניין ותפקיד בחברה.

משרדינו מתמחה בתחום התמחות הוצאה לפועל, משרדינו הגיש מאות לקוחות להליך איחוד תיקים ובאמצעות זו הצליח להשיב להם ניהול אורח חיים נורמטיבי.

משרדינו ממוקם בראשון לציון ונשמח לארח אותך לפגישת ייעוץ במסגרתה נבחן יחדיו את התיק שלך ונמצא את הפתרון המשפטי הנכון ביותר עבורך.

לפגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם המשרד בטלפון 072-2516162 או להשאיר פרטים ונציגינו ישוב אלייך בהקדם, אביחי בן דוד, משרד עורכי דין.