משמורת משותפת ומזונות

משמורת משותפת היא אחת המלחמות השכיחות אותה נלחם זוג אשר מעוניין להתגרש. לעיתים קרובות המלחמה מיותרת ובשל חוסר הכרת ההגדרה הנכונה שמים עצמם בני הזוג אשר מגיעים טעונים לקרב במלחמה לשם קבלת אותה תוצאה.

לא מעטים המקרים בהם טועים בני הזוג או אחד מהם כאשר חושבים כי קבלת המשמורת היא קבלת הקטין וזמני שהות עימו.

לא כך הדבר, משמורת בהיבט המשפטי ברב המקרים אינו מגדיר את זמני השהות עם הקטין אלא, מגדיר את מסגרת האחריות אשר הורה משמורן נוטל על עצמו ומחויב לשאת על כתפיו בהיותו הורה משמורן.

חוק הכשרות המשפטית בנוגע למשמורת משותפת הוא החוק אשר מסדיר את אחריותם של ההורים כלפי ילדיהם ואף מרחיב ומפרט ברשימה (אינה סגורה) את חלק האחריות , להלן סעיף החוק:

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו ומשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.”

משמורת משותפת – תוכלו להגיע לכך בהסכמה

כמו כן, החוק מאפשר להורים להגיע להסכמה באשר לגידלו ואף להכריע בעצמם מי יהיה ההורה המשמורן אך זאת בכפוף לקבלת אישור ותוקף מבית המשפט. בעניין זה יוער, כי בית המשפט ימנע מלהתערב בהסכמות הצדדים למעט במקרים בהם טובת הקטינים תפגע. טובת הקטין תהא ותשאר תמיד בעדיפות עליונה וזאת ללא קשר לרצון הצדדים.

משאין הסכמה בין ההורים לחזקתו ומשמורתו של הקטין, בהתאם לסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית רשאי בית המשפט לקבוע בעניין השנוי במחלוקת וזאת שוב, לטובתו של הקטין.

שעה שעל בית המשפט לקבוע מהי טובתו של הקטין, נעזר בית המשפט בתסקיר אשר נערך על ידי פקידת סעד אשר אמונה על טובתו של הקטין ומשמש כזרוע ארוכה של בית המשפט. פקידת סעד עורכת את הדוח לאחר שבדקה את הצדדים בנפרד ובצירוף הילדים, לאחר שבדקה למול הקטינים את רצונם ואף בדקה למול המוסדות השונים את טובת הקטינים מה טוב להם.

תסקיר זה מגיע לשולחנו של בית המשפט אשר מקבל את התסקיר ורואה בו את התמונה אשר חסרה לו היות ועד לפרק זמן זה ניזון בית המשפט אך ורק מהצדדים אשר לעיתים מחריפים ומקצינים בכתבי הטענות.

הבהרה חשובה – כל הורה הינו אפוטרופוס טבעי של ילדיו ובעצם הדבר, מקנה להורה באופן שווה מבלי שום קשר להיותו משמורן יחיד את הסמכות להחליט בעניינים מהותיים בנוגע לילדיו, הדבר מתבטא לא פעם שעה שצד מעוניין לעבור עם הקטינים לעיר אחרת, מרוחקת וצד אחר מסרב לכך, חינוך הקטין ומסגרת דתית, כל הקשור בבריאות הקטין.

פועל יוצא, כי החלטות חשובות מסוג אלו יתקבלו אך ורק בהחלטת שני הצדדי בלי שוק קשר והסתמכות על הגדרתם כמשמורן או לאו ואין שום קשר לזמני השהות בהם מבלים עם הקטינים (פעמיים או שלוש בשבוע).

הקדמה בנוגע משמורת משותפת ומזונות הן לכאורה שני נושאים קשורים אחד בשני, אך יש לקחת בחשבון שבחוק הישראלי מהבחינה המשפטית – הורות משותפת מזונות – אינו קיים ולכן זהו הסכם שאליו שואפים להגיע מטעם עקרון טובת הילד. ברוב המקרים, הילד עובר למשמורת מלאה של האם באופן אוטומטי.

הורות – בתא המשפחתי, שני ההורים אחראים על גידול וחינוך הילד עד הגעתו לגיל בגרות. ההורים הם המשפיעים העיקריים על התפתחות הילד, כמודל לחיקוי, הקניית ערכים, שליטה, לימודים וכד’. ביום יום, ישנה “חלוקה” נסתרת באחריות זו. גורמים נוספים המשפיעים על אחריות זו הינה השכלת ההורים (השפעה על יידע ופיתוח מחשבתי וכו’) ותעסוקה / עבודת ההורים (מוסר עבודה, זמני שהות עם הילד וכד’).

גירושין – התפרקות מוסד ההורות, החיים המשותפים מתפרקים וההורים עוברים לגור בנפרד. כאמור, בשלב זה, ההסדר הנפוץ הוא משמורת מלאה של האם על הילד (כל שכן ילדים עד גיל 6) – המשמעות, הילד עובר להתגורר עם אימו. האם אחראית על החינוך וגידול הילד ובן הזוג ישלם דמי מזונות.

דמי מזונות – כל עוד קיים תא משפחתי, מתקיימת הורות, ההורים אלו שחייבים במזונות ילדם. כאשר ההורים מתגרשים, על פי הדת יהודית, האב אחראי ומשלם דמי מזונות לאם שבחזקתה הילד עד גיל 15, ומגיל 15 (על פי הרבנות הראשית) גם האם אחראית על מזונות הילד (הערה: בפועל, בתי המשפט בישראל ממשיכים לחייב את האב בדמי מזונות ואינם מפחיתים את דמי המזונות).

ב 1.1.1974 נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג שהתגרשו או נפרדו – ישנו שוויון בחלוקת הרכוש בזמן הגירושין – לא כך בנושא הילדים. נושא דמי המזונות הוא סבוך ונתון להחלטת בתי המשפט. למרות שהוקמו ועדות במהלך השנים אין עדיין חקיקה בנושא..

ייעוץ משפטי מקדים

בטרם הגשת בקשה עבור ביטול מזונות במשמורת משותפת או לפני הגשת תשלום מזונות במשמורת משותפת, כדאי להתייעץ עם עורך דין לענייני גירושין. עורך הדין צריך להיות בעל ידע נרחב ומקיף בדיני משפחה, על מנת שיוכל ללוות ולייצג בני זוג בהליכי גירושין ותביעת המזונות על הצד הטוב ביותר. בתחום מומחיותו עליו להכיר לעומק את התחומים המשפטיים בחקיקה ובפסיקה לגבי, תביעת מזונות ילדים, גירושין בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה, כתובה וגירושין ועוד.

ילדים ואישה

משמורת משותפת נוגעת לדמי המזונות לילדים בלבד. תביעת מזונות כוללת שני סוגי תשלומים, מזונות הילדים ומזונות האישה. לצד החקיקה הנרחבת בנושא בישראל נקבעו תקדימים וכללים גם באמצעות הפסיקה, כולל של בית המשפט העליון. תביעת מזונות לאשה רלוונטי בעיקר במקרים שהאישה תלויה בבעל לפרנסתה בהצלך נישואיהם. דמי המזונות שנדרש לשלם לאשה צריכים להיות מוסדרים באמצעות הסכם מזונות במועד הסדרת הגט.

שינוי סכומי דמי מזונות לילדים

המחוקק והפסיקה הסדירו את האפשרות להקטין או להגדיל את דמי מזונות ילדים במשמורת משותפת, שנקבעו במועד חתימת הסכם מזונות בהמשך, בכל סוגי המשמורות, לרבות משמורת משותפת. במידה וישנו שינוי מהות של הנסיבות עקב ירידה או עלייה מהותית בהכנסות של מי מהצדדים. אם השינויים מקשים או מקלים עליהם את הצורך או האפשרות לעמוד בתנאים שנקבעו בהסכם, הם יכולים להגיש תביעה להגדלה או הפחתת מזונות. עליהם לצרף את המסמכים הרלוונטיים שיצדיקו את בקשתם לשינוי הסכום של מזונות ילדים במשמורת משותפת.

לייעוץ ראשוני ללא עלות

שתפו עכשיו

מאמרים מקצועיים נוספים

ביטול הסכם גירושים

מעוניינים להגיש עתירה לביטול או שינוי הסכם הגירושים שלכם? ביטול הסכם גירושים הוא צעד אפשרי בהחלט באמצעות פנייה לאותה ערכאה אשר אישרה את ההסכם מלכתחילה

קרא עוד »

הכנת חוזה בגישור

קובעים עכשיו תהליך גישור מקצועי ומהיר לחתימת הסכם הגירושים! משנת יולי 2016 כל זוג המתכנן להתגרש מחוייב לעבור הליך גישור בסופו יגיעו בני הזוג להכנת

קרא עוד »

הסכם חיים משותפים

בני זוג החיים ביחד ללא נשואים? כדאי שיהיה לכם הסכם חתום לחיים משותפים! הסכם חיים משותפים הוא פתרון משפטי המוצע לבני זוג חד מיניים או

קרא עוד »

מחפשים ייעוץ מקצועי ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

× ניתן לפנות גם בווטסאפ