הסכם ממון עורך דין

השאירו פרטים לפגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות

סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, קובע כדלהלן:

  1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע:

  1. (א)  הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

ניתן ללמוד משני הסעיפים הראשונים של חוק יחסי ממון בין בני זוג, כי על מנת שיהיה שיחזיקו צדדים הסכם ממון בר תוקף, חלים על בני הזוג שני תנאים מצטברים וזאת בנוסף לכל הדינים החלים על ההסכם מתוקף חוק החוזים:

  1. על ההסכם להיות בכתב, לרבות תיקון או שינוי הסכם ממון. חלה חובה על ההסכם או על נספחיו או שינויים שנערכים להיות בכתב.
  2. ההסכם עבר לסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לאישור ומתן תוקף של פסק דין. יוער, כי נוטריון לפי חוק הנוטריונים רשאי לאמת את ההסכם וזאת בתנאי כי נכרת הסכם הממון טרם הנישואין. למען הסר ספק, תוקפו של הכם אשר אומת בידי נוטריון טרם הנישואין תקף באותו המשקל כאילו אומת בפני בית המשפט.

עם זאת, חשוב להבהיר כי לא כל הסכמה של בני זוג באשר לממונם דורשים הסכמה בכתב ואימות בפני בית סמכות. המבחן אשר יש לקיים אצל בני הזוג האם העניין הרכושי משפיע על העתיד, כמה והאם הפעולה שמבצעים אכן דורשת התערבות בכתב.

כמו כן, האם אותו נכס או הפעולה הממונית דורשת איזון שאינו שווה ערך בין הצדדים, רוצה לומר, האם אחד מבני הזוג מקבל יותר מאותו נכס או ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג אינו חל על ידועים בציבור אולם דרכם לאישור הסכם מזוג זה אינו תקום מכח חוק יחסי ממון אלא, מכח דיני חוזים וחוק בתי משפט לענייני משפחה.  חוק יחסי ממון חל על זוגות חד מיניים שבכוונתם להינשא.

מהו הסכם ממון?

הסכם/ חוזה אשר נערך בין בני זוג ואשר נועד להסדיר את הנושאים הרכושיים והכספיים של בני הזוג.
כאשר המסגרת הנורמטיבית והוראות החוק הינן בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973.
נציין כבר עתה, כי בהסכמי ממון ניתן לכלול נושאים נוספים אשר לאו דווקא קשורים ישירות לנכסים ו/או לזכויות אלא מהווים השלכה על היציבות הכלכלית של מי מבני הזוג בעתיד.
כך לדוגמא, ניתן לכלול בהסכמי הממון את נושא משמורת הקטינים, מזונות בעת פירוד ולאחר הפירוד, חלוקה של רכוש משותף אשר נצטבר במהלך הנישואים ועוד.
כמובן, שכל הנושאים הללו יכללו רק לאחר שהצדדים יביעו את הסכמתם ובמקרים רבים- ינהלו מו”מ הנוגע לעתידם.

ליווי משפטי בעריכת הסכם ממון

משרדנו רכש במהלך השנים ניסיון רב בניהול הליכי מו”מ על מנת שמי מהצדדים לא ירגיש מקופח- שכן בסיכומו של יום- לאחר שהצדדים יחתמו על ההסכם הם ישובו לחיי זוגיות ויש צורך ממעלה ראשונה לקיים הליך זה בהבנה, ברגישות ובתבונה שהינם תוצר של ניסיון אשר הצטבר במהלך השנים.
במקרים רבים, הצד אשר מתבקש לחתום על הסכם ממון, נעזר (ואף רצוי) בשירותיו של משרד עורכי דין, על מנת לסייע בידו לשמור על זכויותיו. במקרים רבים במהלך השנים משרדנו דוגל בשיטת “השולחן העגול”- כאשר הצדדים ועורכי דינם יושבים יחדיו ומסדירים את כלל הנושאים טרם חתימתו וניסוחו של ההסכם.

חשיבותו של הסכם הממון

הסכמי ממון נועדו בעצם להגן ולתת רשת ביטחון למי מהצדדים אשר מצוי במערכת זוגית, כאשר ישנו הצורך להבטיח בעתיד את החלוקה והשמירה על הזכויות כפי שהם- טרם נישואיהם של הצדדים.
אומנם, ניתן לראות כי בשנים האחרונות ישנו שימוש נפוץ בהסכמי ממון ולא בכדי. ככול שישנה עליה מתמדת בשיעור הסכסוכים והגירושים במדינת ישראל- הרי שישנו חשש גובר אצל מי בני הזוג כי יש והנישואים יעלו על שרטון, ובמידה רבה- הסכם ממון לא רק מבטיח כי בעת הפירוד הצדדים יחלו לכתת רגליהם לערכאות משפטיות ולבזבז משאבים, זמן ובהרבה מקרים עצבים ולהתקוטט- הרי שהסכם הממון נועד לשמש מאין “תעודת ביטוח” כאשר כל אחד מהצדדים יודע ומודע הן לזכויות והן לחובות שלו.
נקודת הפתיחה בזוגיות אינה תמיד שווה, ובהרבה מקרים, אחד מבני הזוג מגיע לקשר הזוגי כאשר יש באמתחתו- רכוש, זכויות, כספים אשר הוא מעוניין לחלוק עם בת/ בן הזוג- אך מעוניין כי בעת הפירוד ימשיך הוא לשמור על נכסיו וזכויותיו וימנע מהעברת מחצית הרכוש/ זכויות לידי הצד השני.
משכך, ככול שישנו הסכם אשר נערך בצורה הוגנת ומכבדת את שני הצדדים, הרי שבניגוד לדעה הרווחת (והמוטעית) כי יש בכך כדי להשאיר “טעם רע” בידי הצד ה”חלש” הרי שמניסיון העבר העשיר, מדובר בקונספציה שגויה.
זוגות אשר יש בידם הסכם ממון מעידים כי בחלוף תקופה מעת החתימה היא מביאה לכדי יציבות ובעצם מציבה להם מאין “גבולות” אשר לפיהם הם פועלים ומנהלים משק בית משותף.

עריכת הסכם ממון ואישורו

החוק מגדיר ומחייב כי הסכם ממון יעשה בכתב ויאושר על ידי ערכאה משפטית (בית משפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני).
למרבה הצער, במקרים רבים, בין אם כתוצאה מאי נעימות ו/או לחץ של מי מבני המשפחה או מכל סיבה שהיא, צדדים אשר עתידים להינשא, עורכים בינם לבין עצמם מעין הסכם שבו הם מציינים מה ייעשה ברכוש, בדירת המגורים, בזכויות הפנסיוניות במקרה של פירוד.
אולם, הצדדים אינם משכללים הסכמות אלו על מנת שיעמוד בדרישות החוק כיוון שהצדדים אינם פונים לערכאה המשפטית לאשרו.
הסכם זה אין לו תוקף משפטי בהתאם לחוק יחסי ממון- אם כי- יש ותהיה לו נפקות משפטית על פי דיני החוזים.
לפיכך, ישנה חשיבות, לא רק כי ההסכם ינוסח בצורה הנכונה מבחינה משפטית, ככזו אשר צופה את השינויים אשר יתרחשו בתא המשפחתי בעתיד- אלא שההסכם גם יאושר ויקבל תוקף של הסכם מחייב על פי החוק.
משרדנו מלווה את הזוגות הן במהלך עריכת ההסכם והן במהלך אישורו בפני הערכאה השיפוטית. נוכחות של עוה”ד רצויה והכרחית לא רק לשם הפחתת הלחץ ןאי הנעימות אשר מציפה את הצדדים אשר עומדים בפני שופט/ דיין- אלא שעו”ד יוכל לתת מענה במידה ומתעוררים שאלות ו/או יש צורך לתת הבהרה בנוגע לסעיפי ההסכם עליו הסכימו הצדדים.

עריכת הסכם ממון טרום נישואין ואישורו

זוגות אשר עתידים להינשא ומבקשים לנסח הסכם ממון יוכלו לנסחו ולאשרו על ידי נוטריון. אישור ואימות על ידי נוטריון ייעשה על ידי משרדנו אשר מעניק שירותי נוטריון.
מה נכלל בהסכם ממון?
לרוב הסכמי ממון כוללים בחובם את הרכוש הקיים אשר נצבר אצל מי מבני הזוג, כאשר הכוונה לרכוש פיסי ולזכויות- מניות, אופציות, זכויות סוציאליות ממקום העבודה ועוד.
ברוב המקרים הרכוש הכי משמעותי אשר יש למי מהצדדים הינו נכס מקרקעין- דירה, מבנה, שטח. מכאן, שמלבד ההבנה של עו”ד לענייני משפחה ומעמד אישי אשר בקיא ברזי הנפשות אשר מולו- ישנה חשיבות כי ההסכם ינוסח בצורה אשר תלווה ותהווה נפקות משפטית גם בפרקטיקות נוספות הנוגעות למקרקעין, חוזים וכו’.
משרדנו מעסיק עורכי דין אשר להם ידע נרחב ועשיר בתחומים אשר משיקים לנושאים אשר נכתבים במסגרת הסכם הממון- ויש ביכולת צוות המשרד לסייע בניסוח הסכם כולל ומקיף ככול הניתן.
ההסכם וקבע בצורה חד משמעית- מה עתיד כל צד “לקחת” עמו ביום בו הצדדים ייפרדו. וזאת, לא כל קשר למהלך החיים המשותפים, ילדים משותפים, סיוע של בן הזוג השני. כך, שכל צד, מוגן ובטוח כי באם הם ייפרדו הוא לא יישאר בלא כלום ותהיה לו מאין נקודת התחלה- שכן, גירושין הם לא סוף פסוק ויש חיים לאחריהם.
הסכמי ממון כוללים במקרים רבים גם את הרכוש העתידי אשר יצטבר במהלך חיי הנישואין. מכאן, שהסכם ממון “עוקף” את תחולת הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק- והצדדים אשר החריגו נכסים בהסכם ממון מוגנים במצב של פירוד.
במקרים רבים ניסיון של עו”ד יוכל להגן בצורה הרחבה והמשמעותית על הרכוש ובדגש על הרכוש העתידי אשר כבר מראש ייכלל בהסכם ממון.

ביטול הסכם ממון

לצדדים שמורה הזכות לשנות/ לבטל / להוסיף על הסכם הממון, כמובן, שלכך יש צורך הסכמה של שני הצדדים וזה ייעשה בפני הגורם המוסמך בבית המשפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני.
בית המשפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני רשאי שלא לאשר הסכם ממון אם ראה לנכון כי ההסכם טומן בחובו “הסכמות” שאינן מרצון. מכאן, שישנה חשיבות לערכית הסכם על ידי עורך דין וליווי הצדדים לאישור ההסכם בערכאה המשפטית הרלוונטית. מקום בו אחד הצדדים “נוטל” הסכם מהאינטרנט או של חברו ומעתיק ומשנה את הסעיפים הרלוונטיים לאו דווקא מעיד על עשייה מרצון- שכן, ככול והצד “המוחלש” אינו שותף להסכמות- מספיק כי יציין זאת בפני הגורם השיפוטי כדי שההסכם ייפסל.
“קיצורי דרך” בעולם המשפט טומנים בחובם תקלות עתידיות ועדיף להימנע מהם ככול האפשר.

משרדינו עוסק בתחום המשפחה ומתמחה בסוגיות העדינות ביותר בין בני זוג. משרדינו בקיא בדינים הרלבנטיים ובעל ניסיון ניכר בעריכת הסכם ממון בין בני זוג ומתאים עצמו לצדדים.

משרדנו מזמין אתכם לפגישת ייעוץ במסגרתה יינתן לצדדים מענה ומידע אודות השירות המשפטי הנדרש בתחום דיני המשפחה ובפרט הסכמי ממון ו/או הסכמי שיתוף.

עו״ד אביחי בן דוד

משרד עורכי דין אביחי בן דוד הוא משרד עריכת דין איכותי הממוקם בראשון לציון .
המשרד מספק ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים משפטיים ומתמחה בשלושה תחומי התמחות משולבים: הוצאה לפועל, דיני משפחה ופשיטת רגל.

שתפו עכשיו

לייעוץ ראשוני ללא עלות

השאירו פרטים לפגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות

מאמרים מקצועיים נוספים

ביטול הסכם גירושים

מעוניינים להגיש עתירה לביטול או שינוי הסכם הגירושים שלכם? ביטול הסכם גירושים הוא צעד אפשרי בהחלט באמצעות פנייה לאותה ערכאה אשר אישרה את ההסכם מלכתחילה

קרא עוד >>
עורך דין לענייני משפחה
עורך דין לענייני משפחה

מה חשוב להבין לגבי עורך דין בענייני משפחה עורך דין בענייני משפחה מתמחה בתחום של דיני משפחה, בין היתר בניסוח הסכמי ממון, ניסוח צוואות, גירושין, חלוקת

קרא עוד >>

מחפשים ייעוץ מקצועי ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם