ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ביטול הגבלת רשיון נהיגה במסגרת תיק הוצאה לפועל ניסיון מוכח של שנים בניהול בייצוג חייבים בתיקי הוצאה לפועל.

אחת הפעולות הקשות שניתן לבצע כנגד חייב היא הגבלת רישיון הנהיגה שברשותו, וזאת על מנת להפעיל לחץ על החייב לשלם את חובו.

הגבלת רישיון נהיגה לחייב אשר נוהג להתנהל עם רכב בחייו האישיים ו/או כאשר רישיונו משמש כמקור פרנסתו, יכול לפגוע פגיעה אנושה בחייב ולדרדר את מצבו הכלכלי אף יותר.

ניתן להטיל על חייב הגבלת רישיון נהיגה כאשר חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה והחוב עולה על סך של 2,500 ₪ וכן במידה וחלפה שנה ממועד המצאת האזהרה וחובו של החייב עולה על סך של 500 ₪. כמו כן, חשוב לדעת שמידה והחוב נובע מחוב מזונות, ניתן להטיל הגבלה זו באופן מיידי.

האם בזמן שקיימת הגבלת רישיון נהיגה, ניתן להמשיך ולנהוג ברכב?

טעות נפוצה בקרב חייבים רבים היא המחשבה כי ניתן להמשיך ולנהוג ברכב כל עוד קיימת הגבלת הרישיון וההגבלה הינה רק בחידוש הרישיון בלבד.

חשוב לדעת כי הגבלת רישיון הנהיגה היא גם באחזקתו, כלומר נהיגה בזמן ההגבלה הינה אסורה. כמו כן, במקרה וחלילה אירעה תאונה עת חייב נהג כאשר רישיונו הוגבל, הוא אינו מכוסה ביטוחית מאחר ופוליסת הביטוח אינה תקפה.

מה ניתן לעשות על מנת לבטל את ההגבלה?

1. פניה לזוכה ו/או בא כוחו והגעה להסדר – ניתן לנסות ולהגיע עם הזוכה ו/או עם בא כוחו להסדר או הסכם פשרה, לפיו הזוכה ימחל לחייב על חלק מסכום החוב או יפרוס את החוב לתשלומים לפי יכולתו הכלכלית של החייב. במצב זה ועם עמידה בתנאי ההסכם, יגיש הזוכה בקשה לעיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל וביטול כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב

2. בקשה להכרזת החייב כחייב מוגבל באמצעים או בקשה לאיחוד תיקים – במקרה בו החייב נעדר כל יכולת כלכליות, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל ובה לפרט באמצעות תצהיר את מצבו הכלכלי של החייב, הנסיבות ליצירת חובותיו, שאלון ואסמכתאות רלוונטיות. רשם ההוצאה לפועל יבחן את המסמכים אשר הוגשו בפניו, ויקבע צו תשלומים חודשי ומאוחד בכל תיקיו של החייב התואם את יכולותיו הכלכליות.

> חשוב מאד לציין בבקשת החייב להכרזתו כמוגבל באמצעים או בקשתו לאיחוד תיקיו, את חשיבות רישיון הנהיגה של החייב, בין אם לצורך טיפול בילדים ומשק הבית ובין אם רישיון הנהיגה משמש כמקור הכנסה (למשל במקרה בו החייב עובד כנהג מונית, שליח וכו’)

3. פנייה להליכי פשיטת רגל – במידה והחייב מעוניין להסדיר ולסלק את כלל חובותיו, לרבות חובות לגופים ממשלתיים, ניתן לפנות להליכי פשיטת רגל כאשר בסופם יקבל החייב הפטר מכל חובותיו ברי התביעה. עם קבלת צו כינוס בעניינו של החייב, יעוכבו כל ההליכים המתנהלים כנגדו בלשכת ההוצאה לפועל ובערכאות המשפט השונות, לרבות כל ההגבלות אשר הוטלו עליו מכוח תיקי ההוצאה לפועל השונים.

פנייה לביטול הליך מסוג זה דורשת טופסת ללשכת ההוצאה לפועל בצירוף בקשה ותצהיר ערוך כדין

להורדת טופס 214 לביטול הליך לחץ כאן